SEPETİM

Kullanıcı Sözleşmesi

Web Kullanım Şartları

Web sitesine ilişkin Şart ve Koşullar 

Bu web sitesi TEMA ORGANİK TARIM AŞ tarafından işletilmektedir.
TEMA ORGANİK TARIM Web Sitesini kullanmaya başlamadan önce lütfen bu Kullanım Şartlarını (“Anlaşma”) dikkatli bir şekilde okuyun. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanarak, bu Anlaşmanın şahsınızı bağlayacağınızı kabul etmiş olursunuz. Bu Anlaşmanın şart ve koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanmayın. Ayrıca, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanarak, bu Anlaşmayı gerçekleştirecek yasal yaşta olduğunuzu kabul edersiniz veya gereken yasal yaşta değilseniz, Anlaşmayı yapabilmek için ebeveynlerinizden veya velinizden gerekli izni almış olduğunuzu kabul edersiniz. Bu anlaşmayı yapabilmeniz için gereken kanuni yaşta değilseniz ve ebeveyninizden veya velinizden Anlaşmayı yapmaya yönelik izin almadıysanız, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanamazsınız.
Zaman zaman, tamamen kendi takdirimizle, bu Anlaşmayı, kısmen ve tamamen değiştirme ve söz konusu değişikliği size makul yollarla bildirme hakkımız saklıdır, buna, herhangi bir kısıtlama olmadan, bu Anlaşmanın revize edilen taslağının TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDE yayınlanması da dahildir. Bu Anlaşmanın üst kısmında yer alan “Son Güncelleme Tarihi” açıklamasına bakarak anlaşmanın en son ne zaman revize edildiğini belirleyebilirsiniz. Bu anlaşmada yapılan değişiklikler yayınlandıktan sonra TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir ancak bu Anlaşmada yapılacak esaslı değişiklikler, söz konusu esaslı değişikliği içeren Anlaşmanın bu versiyonu için geçerli "SON GÜNCELLEME" tarihinden önce sizle aramızda ortaya çıkmış iddialar veya anlaşmazlıklara ilişkin olarak geriye yönelik uygulanmayacaktır. Bu Anlaşmada yapılan değişiklikleri kabul etmemeniz durumunda, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanamazsınız. Dilediğimiz zaman, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya iptal edebiliriz.
Bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler yanlarında açıklanan anlamda kullanılmıştır:
• “TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisi Sözleşmesi”, TEMA ORGANİK TARIM ile TEMA ORGANİK TARIM bağımsız satış temsilcisi arasında imzalanan ve bir kişinin, TEMA ORGANİK TARIM bağımsız satış temsilcisi olarak görevlendirildiği Tali Satıcılık Sözleşmesidir. 

•  “TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisi”, (a) TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisi Sözleşmesinin şartlarına uygun olarak TEMA ORGANİK TARIM bağımsız satış temsilcisi olmayı kabul etmiş ve (b) itibarlı bir şekilde aktif bir TEMA ORGANİK TARIM bağımsız satış temsilcisi olarak çalışmayı kabul etmiş bir kişidir.
Bir TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisi iseniz, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanırken bu Anlaşmaya tabi olduğunuzu, bunun yanı sıra TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisi Sözleşmesinde yer alan şart ve koşullara ve geçerli TEMA ORGANİK TARIM ilkelerine, davranış kurallarına veya diğer ilgili kılavuz ilkelere uyacağınızı da kabul edersiniz.

1.  TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcilerinin yayınladıkları içerikler.
TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcileri, TEMA ORGANİK TARIM'la arasında Bağımsız Satış Temsilcisi Sözleşmesi olan bağımsız üçüncü kişilerdir ve TEMA ORGANİK TARIM, ister TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ yoluyla ister diğer yollarla veya bunlarla bağlantılı olarak TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcilerinin verdikleri beyanlardan, gerçekleştirdikleri eylemlerden veya ihmallerden sorumlu veya yükümlü değildir. Yukarıdaki hususları herhangi bir şekilde kısıtlamaksızın, TEMA ORGANİK TARIM'ın, TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcilerine belirli kaynaklar ve araçlar temin etmesinin mümkün olmasına karşın (buna, TEMA ORGANİK TARIM markalarını ve içeriklerini içeren ve TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDE, kısmen veya tamamen URL'leri paylaşan kişiselleştirilmiş çevrimiçi web sitelerinin yaratılması konusunda destek verilmesi de dahildir) ne TEMA ORGANİK TARIM'ın ne de herhangi bir Bağlı Şirketinin, TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcilerinin, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDE veya bu kişiselleştirilmiş çevrimi içi sitelerde yayınladığı herhangi bir metin, resim veya diğer bilgi veya materyalleri kontrol edemeyeceğini veya bunlardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.  Ayrıca ne TEMA ORGANİK TARIM'ın ne de herhangi bir bağlı şirketinin, TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcilerinin, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDE veya bu kişiselleştirilmiş çevrim içi web sitelerinde yaptığı uyarlamaları veya TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisinin size sunduğu materyalleri kontrol edemeyeceğini veya bunlardan sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul edersiniz. Bu bilgi, materyal ve özel online web siteleri buradan itibaren “TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcileri İçeriği” olarak adlandırılacaktır. 

Ne TEMA ORGANİK TARIM ne de Bağlı bir Şirket (a) TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcilerinin sundukları içeriklerin veya ilettikleri diğer materyallerin doğruluğunu veya güvenilirliğini teyit etmek için herhangi bir adım atmamıştır veya (b) TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcileri ile sizin aranızda gerçekleşen ve TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisinin sunduğu içeriği esas alan iletişimlerin (örneğin TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcileri tarafından yayınlanan eposta bağlantıları) güvenliğine ilişkin hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Ayrıca ne TEMA ORGANİK TARIM ne de Bağlı bir Şirket, TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcilerinin veri gizliliği veya veri koruma uygulamalarına ilişkin herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz.

2. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinden sunduğunuz bilgiler 
TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinden sunduğunuz bilgiler, TEMA ORGANİK TARIM’ın Gizlilik Politikasına göre yönetilir. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ ile bağlantılı olarak üçüncü taraflara, sizi şahsen tanımlayan bilgiler sunmanız durumunda (örneğin aşağıda 12. bölümde tanımlanan Üçüncü Taraf Uygulaması aracılığıyla) lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin: (a) bu üçüncü taraflar, söz konusu bilgileri, TEMA ORGANİK TARIM'un Gizlilik Politikasına uygun olarak değil, kendi gizlilik politikaları doğrultusunda toplayacak, kullanacak ve ifşa edecektir ve (b) TEMA ORGANİK TARIM olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcileri de dahil olmak üzere, bu üçüncü tarafların veya herhangi bir üçüncü tarafın söz konusu bilgileri toplaması, kullanması ve ifşa etmesine ilişkin herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanmanızla bağlantılı olarak sunduğunuz bilgilerin doğru, gerçek ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgileri, doğruluğunu, gerçekliğini ve bütünlüğünü korumak üzere uygun şekilde muhafaza edeceğinizi ve gerektiğinde güncelleyeceğinizi kabul ve garanti edersiniz. ŞAHSİ KİMLİK BİLGİLERİNİZİ VEYA DİĞER BİLGİLERİNİZİ TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA VEYA BU SİTEYLE BAĞLANTILI OLARAK HALKA AÇIK ŞEKİLDE PAYLAŞMAK İSTEMENİZ DURUMUNDA, BUNUNLA İLGİLİ TÜM RİSKLER SİZE AİT OLACAKTIR. 

3. Kayıt, Kullanıcı Adı ve Şifreler
TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN belirli alanlarına veya özelliklerine erişmek için, örneğin Sunumlarınızı sitede yayınlamak için (aşağıda 5. bölümde tanımlanmıştır) kayıt yaptırmanız gerekebilir. Bu kayda ilişkin olarak, başka bir kişiye ait olan veya halihazırda başka bir kişi tarafından kullanılan; başka bir kişiyi taklit ediyormuşsunuz gibi yorumlanabilecek; başka bir kişinin fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal eden; başka kişilerin haklarına saldıran veya kendi takdirimizle herhangi bir nedenden dolayı reddettiğimiz bir kullanıcı adı veya eposta adresi kullanamazsınız (ve TEMA ORGANİK TARIM olarak bu kullanıcı adlarını size vermeyi reddetme hakkımız saklıdır). TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE erişmek için kullanabileceğiniz şifrelerin gizliliğinin korunmasından şahsen sorumlu olduğunuz gibi, şifrenizi veya kullanıcı adınızı başka bir kişiye vermeyeceğinizi veya TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE erişim veya uygulamayı kullanma hakkınızı üçüncü bir tarafa devretmeyeceğinizi de kabul edersiniz. Kullanıcı adınızla bağlantılı olarak TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE ilişkin ortaya çıkacak tüm etkileşimlerden tamamen sorumlu olacaksınız. Şifrenizin veya kullanıcı adınızın her türlü izinsiz kullanımını veya hesabınızla, kullanıcı adınızla ilgili veya TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ ile ilgili haberdar olduğunuz diğer tüm güvenlik ihlallerini TEMA ORGANİK TARIM'a bildireceğinizi ve her oturumun sonunda TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ hesabınızdan çıkış yaparak programı kapatacağınızı (mümkünse) kabul edersiniz. Yukarıda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmeniz halinde ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar veya hasarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bir TEMA ORGANİK TARIM çalışanı veya bir TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisi iseniz, TEMA ORGANİK TARIM'ın, sizi, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanırken bu şekilde tanımlayabileceğini (örneğin bir kimlik kartıyla veya başka bir kimlik aracıyla) kabul edersiniz. Bu şekilde tanımlanmak istemiyorsanız, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanmanız mümkün olmayacaktır. 

4. Davranış Kuralları
TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanırken, yürürlükteki tüm kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uyacağınızı ve diğer kişilerin haklarına saygı duyarak bu kişilerin itibarlarına hiçbir şekilde zarar vermeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Ayrıca, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanmaya devam edebilmenizin, bu bölümde belirtilen davranış kurallarına uymanıza bağlı olduğunu da unutmayın, bu Anlaşma ve/veya  bölümde belirtilen davranış kurallarına uymamanız halinde (buna, herhangi bir kısıtlama olmadan, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ aracılığıyla veya bununla bağlantılı olarak telif haklarını tekrar tekrar ihlal etmeniz de dahildir) aşağıda 18. Bölüme uygun olarak, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE erişiminiz engellenebilir. 

Aşağıdaki durumlardan kaçınacağınızı kabul edersiniz:
• TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ aracılığıyla veya bağlantılı olarak aşağıdakileri yayınlamayacağınızı, aktarmayacağınızı veya diğer şekillerde bunları sunmayacağınızı kabul edersiniz:
(a) tehdit niteliğindeki, taciz edici, aşağılayıcı, menfur veya göz korkutucu; (b) onur kırıcı veya iftira niteliğindeki; (c) hileli veya haksız; (d) müstehcen, ahlaksız, pornografik veya diğer türlü nahoş veya (e) telif hakkı, ticari marka, ticari sır, yayınlama hakkı veya mahremiyet hakkı veya diğer tescilli haklarla korunan bilgilerin veya materyallerin, söz konusu hak sahiplerinin izni olmadan yayınlanması, aktarılması veya kullanılması yasaktır.
º Cezai veya hukuki sorumluluğa neden olan materyaller; suç niteliğindeki bir eylemi teşvik eden materyaller; kumara teşvik eden materyaller; veya "hacking", "cracking" veya "telefon şebekesine izinsiz girme" gibi yasadışı faaliyetler veya eylemleri teşvik eden veya bunlara ilişkin eğitici bilgiler veren materyaller”.
º Virüs, worm, Truva atı, Easter egg, saatli bomba, kötü amaçlı yazılım, casus yazılım veya zararlı veya saldırı niteliğinde olan veya herhangi bir yazılım, donanım veya ekipmanın kullanımını veya gözlemlenmesini bozmayı amaçlayan diğer bilgisayar kodları, dosyaları veya programları.
º TEMA ORGANİK TARIM tarafından önceden açıkça onaylanmamış, talep edilmemiş veya izinsiz tüm reklamlar, promosyon malzemeleri, “istenmeyen postalar,” “spam,” “zincir mektuplar,” “piramit düzen” veya yatırım fırsatları veya diğer talepler.
º TEMA ORGANİK TARIM ile bağlantılı olarak herhangi bir şahsa, önceden bilgi verilmeden ve onay alınmadan gönderilen veya kanunları, kuralları veya yönetmelikleri ihlal eden istenmeyen epostalar.
º Bir şahsa ait olan ve söz konusu şahsın yasal olarak önceden izni alınmadan kullanılan o şahsı tanımlayan kimlik bilgileri.
º Bir şirketin önceden izni olmadan, o şirket hakkındaki, kamu bilgisi dahilinde olmayan bilgiler.
• TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN, sahtekarlık amacıyla veya diğer yasa dışı amaçlar için kullanılması.
• TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDEKİ davet fonksiyonunun, şahsen tanımadığınız ve söz konusu davetiyeyi kabul edeceğini bilmediğiniz bir kişiyi, siteye katılmaya davet etmek için kullanılması.
• TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ, diğer kişilere hakaret etmek, taciz etmek, saldırmak, gizlice takip etmek, tehdit etmek, gözünü korkutmak veya başka kişilerin yasal haklarını ihlal etmek için kullanmak, buna, herhangi bir kısıtlama olmadan, diğer kişilerin mahremiyet hakları veya kamusallık hakları veya TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ kullanıcıları hakkında bilgi toplanması da dahildir.
• Herhangi bir kısıtlama olmadan TEMA ORGANİK TARIM'un çalışanları, temsilcileri veya diğer mümessilleri de dahil olmak üzere bir kişi veya işletmeyi (a) TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ ile bağlantılı bir kişi veya işletmeyle olan ilişkinizi yanlış bir şekilde beyan ederek veya yanlış bir şekilde ifade ederek veya (b) sizin beyanlarınızı onayladığımızı ifade veya ima ederek taklit etmek.
• TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE veya TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ sunmak için kullanılan sunuculara veya ağlara müdahale etmek veya bunların işleyişini bozmak veya bu ağlara ilişkin gerekleri, prosedürleri, politikaları veya yönetmelikleri ihlal etmek.
• Diğer bir kişinin TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanmasını engellemek veya kısıtlamak (herhangi bir kısıtlama olmadan, buna, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN hack edilmesi veya tahrif edilmesi de dahildir).
• TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ (a) iş amacıyla, bir mal veya hizmetin reklamını yapmak veya bu mal veya hizmetleri satmayı veya satın almayı teklif etmek amacıyla kullanmak veya bir hizmeti, işi veya fırsatı tanıtmak için kullanmak veya (b) önceden TEMA ORGANİK TARIM'ın açıkça yazılı onayını almadan, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ ziyaretçilerini veya kullanıcılarını, çevrim içi ticari hizmetlere veya diğer organizasyonları ziyaret etmeye, bunlara üye olmaya, abone olmaya veya kayıt olmaya teşvik etmek için kullanmak; ancak TEMA ORGANİK TARIM'ın, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ bu amaçlar için kullanmanıza yönelik izin veya talimat vermiş olduğu bir TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisi olduğunuz durumlar bu kapsamın dışındadır.
• TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN herhangi bir kısmını, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE erişimi veya TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN kullanımını ticari amaçlar için, çoğaltmak, kopyalamak, satmak, yeniden satmak, veya bağlantı kurmak veya istismar etmek, ancak TEMA ORGANİK TARIM'ın, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ bu amaçlar için kullanmanıza yönelik izin veya talimat vermiş olduğu bir TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisi olduğunuz durumlar bu kapsamın dışındadır.
• Yürürlükteki kanunlarca açıkça izin verilen durumlar hariç olmak üzere, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN herhangi bir kısmını değiştirmek, uyarlamak, dönüştürmek, ters mühendislik işlemine tabi tutmak, geri derlemek veya tersine çevirmek.
• TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDEN veya TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDEN kaynaklanan tüm materyaller üzerinden, telif hakları, ticari marka veya diğer tescilli haklara ilişkin bildirileri kaldırmak.
• TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN herhangi bir kısmını çerçevelemek veya yansıtmak.
• TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ içeriğini indirerek ve saklayarak bir veritabanı oluşturmak.
• Dizin, “scrape,” “veri madenine” erişmek veya herhangi bir şekilde TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ içeriğini toplamak veya TEMA ORGANİK TARIM'un sarih, yazılı iznini almadan TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN navigasyon yapısının veya sunumunun kopyasını hazırlamak veya bozmak için robot, spider, alan arama/geri alma uygulaması veya diğer manüel veya otomatik cihazlar kullanmak.
• TEMA ORGANİK TARIM'un verdiği widgetları üçüncü tarafların web siteleri üzerine, üçüncü tarafların web sitelerine ilişkin politikaları çiğneyerek yerleştirmek (buna söz konusu web sitesinin kullanımına ilişkin şartlar da dahildir).
Ayrıca, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE erişmek ve kullanmak için gerekli tüm telekomünikasyonların, geniş bant sistemlerinin, bilgisayar donanımlarının, ekipmanlarının ve hizmetlerinin alınmasından ve muhafaza edilmesinden ve bununla bağlantılı tüm masrafların ödenmesinden TEMA ORGANİK TARIM değil sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

5. Sunumlar, Paylaşımlar
a. Genel Konular TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ, herhangi bir kısıtlama olmadan, metin, resim, fotoğraf, grafik, müzik, video, sesli-görsel çalışmalar, veriler, bilgiler, dosyalar, bağlantılar ve diğer materyaller dahil olmak üzere bilgi ve materyal yayınlayabileceğiniz alanlar içerebilir (bunlardan her biri “Sunumlar veya Paylaşımlar” olarak anılacaktır). Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek isteriz ki, yayınladığınız her bir Sunumun mülkiyeti, bu Anlaşmanın şart ve koşullarına tabi olarak size ait olacaktır (aşağıda Bölüm 5(b)'de belirtilen lisansın verilmesi de dahildir). İşbu belge ile, bize veya Bağlı şirketlerimize veya lisans veren taraflara veya tedarikçilere ait içerik veya materyalleri(“TEMA ORGANİK TARIM'a ait İçerikler”) kullanma veya dahil etmeye yönelik herhangi bir hakkınızın olmadığını kabul edersiniz, bu bağlamda, sadece TEMA ORGANİK TARIM'ın açıkça, yazılı olarak kullanmanız veya dahil etmeniz için size izin verdiği TEMA ORGANİK TARIM'a ait İçerikleri kullanabilirsiniz. Şüpheleri ortadan kaldırmak amacıyla, duruma göre, TEMA ORGANİK TARIM, Bağlı Şirketleri veya bizim veya bağlı Şirketlerin lisans veren tarafları veya tedarikçilerinin, TEMA ORGANİK TARIM'a ait İçeriklerin mülkiyetini ellerinde tutmaya devam edeceklerini belirtiriz.
b. Lisans Verilmesi. Yayınladığınız her bir Paylaşım için, bize ve bağlı şirketlerimize, aşağıdakileri gerçekleştirebilmemiz için, size veya üçüncü taraflara ek bir ücret ödemeden, dünya genelinde, telifsiz, tamamen ödenmiş, münhasır olmayan, sürekli, gayri kabulü rücu, devredilebilir ve alt lisans ile tamamen verilebilecek (çoklu katmanlar aracılığıyla) bir lisans veriyorsunuz: (i) bu Sunumu, bu sunuma eşlik eden, bu Sunumla bağlantılı veya bu Sunumda şekillendirilmiş fikirleri ve bu Sunumla şekillendirilmiş, Sunuma dahil edilmiş veya bu Sunumdan türetilmiş, şu anda bilinen veya ileride geliştirilebilecek olan her türlü format veya ortamdaki materyalleri çoğaltma, dağıtma, aktarma, yürütme ve sergileme (halka açık bir şekilde veya diğer yollarla), halka arz etme, uyarlama, değiştirme, biçimlendirme, çevirme, hazırlama, satma, satışa sunma, içeri aktarma ve diğer şekillerde kullanma ve faydalanma hakkı (ve başkalarının, bu hakları, çoklu katmanlar aracılığıyla, TEMA ORGANİK TARIM veya bağlı şirketler adına kullanmasına izin verme hakkı da dahildir); (ii) bu Sunumlardan farklı işler türetme hakkı (herhangi bir kısıtlama olmadan bu, söz konusu Sunumların diğer işlere dahil edilmesi veya TEMA ORGANİK TARIM'ın, Bağlı Şirketlerin veya bunların görevlendirdiği tarafların ürünlerine veya hizmetlerine dahil edilmesini de içerir); (iii) bu Sunumlara ilişkin tüm ticari markaları, tanıtımları ve diğer tescilli hakları kullanma yetkisi; (iv) Sunumunuzla bağlantılı olsun olmasın, adınızı, fotoğrafınızı, portrenizi, resminizi, ses nesnelerinizi, tasvirlerinizi ve biyografi bilgilerinizi haberler veya bilgiler gibi ve reklam veya tanıtım amaçlarıyla kullanma hakkı ve (v) Sunumlarınızı (bunların içerikleri ve bunlardan türetilen işler de dahil olmak üzere), reklam veya tanıtım amacıyla kullanma hakkı. TEMA ORGANİK TARIM'A, 5. BÖLÜMDE BELİRTİLEN HAKLARI VERMEK İSTEMEMENİZ DURUMUNDA, LÜTFEN TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDE HERHANGİ BİR SUNUM YAYINLAMAYIN.
c. Feragatname. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ ziyaret edenlerin, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinde yanlış veya yanıltıcı veya bu Anlaşmanın ihlaline neden olabilecek bilgiler veya materyaller yayınlaması mümkündür. Bizler, Bağlı Şirketlerimiz ve bizim ve Bağlı Şirketlerimizin yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, mümessilleri, lisans sahipleri ve tedarikçileri, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinden sunulan bilgi veya materyallerin doğruluğunu onaylamıyoruz ve bunlarla ilgili veya bu bilgi veya materyalleri kullanmanızdan veya bunlara güvenerek hareket etmenizden kaynaklanan durumlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Sunumlar hiçbir şekilde gizli bilgi olarak kabul edilmeyecektir ve (i) halka ifşa edilebilecek ve (ii) tarafımızca (A) hiçbir gizlilik yükümlülüğü veya bu bilgilerin ifşa edilmesini önleyecek yükümlülükler söz konusu olmadan veya (B) size veya üçüncü bir tarafa atıfta bulunulmadan kullanılabilecektir.  Dilediğimiz zaman ve tamamen kendi takdirimizle, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDE yayınlanabilecek bu Sunumların sayısına ve boyutuna veya bu sunumlar için ayrılan depolama alanına ilişkin kısıtlamalar getirme hakkımız saklıdır. 
d. Onaylar. İşbu belge ile (i) yayınladığınız herhangi bir Sunuma ilişkin, işbu anlaşma altında verdiğiniz haklar karşılığında geçerli ve uygun bir bedel aldığınızı - bu bedel, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDEKİ faaliyetlere katılma becerisini ve TEMA ORGANİK TARIM'ın veya Bağlı Şirketlerin, söz konusu Sunumları veya söz konusu sunumları içeren veya bunlardan türetilen işleri kullanması nedeniyle ortaya çıkabilecek tanıtım durumları veya olumlu ifşa olasılıklarını da içerir - ve (ii) TEMA ORGANİK TARIM'ın veya Bağlı Şirketlerin veya herhangi bir tarafın, söz konusu Sunumlardan faydalanması veya bu Sunumları kullanması nedeniyle, söz konusu Sunumlara ait ve işbu anlaşma altında tanınan ve/veya yürürlükteki kanunlar altında sunulan haklarla bağlantılı olarak ek bir ücret talep etme hakkınızın olmadığını onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.
e. Beyanlar ve Taahhütler. İşbu belge ile (i) bu Anlaşmayı imzalamak için yasal hak ve yetkinizin olduğunu; (ii) yayınladığınız Sunumlar kapsamındaki, bunlarla bağlantılı tüm hakların tamamen size ait olduğunu veya bu hakları kullanma konusunda ve işbu anlaşma altında belirtilen hak ve lisansları verme konusunda tam yetkiye sahip olduğunuzu ve yayınladığınız Sunumlarda görülen veya bu Sunumlara dahil edilen veya bu Sunumlarla şekillendirilen üçüncü taraf materyallere ilişkin olarak, söz konusu üçüncü taraf materyallere ilişkin olarak, iş burada belirtilen hak ve lisansları verebilmeniz için gerekli hakların size verilmiş olduğunu; (iii) yayınladığınız tüm Sunumların ve bu Sunumların, tarafımızca, Bağlı Şirketlerce, bizim ve Bağlı Şirketlerin görevlendirdiği ilgili taraflarca ve TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN diğer kullanıcıları tarafından kullanılmasının, üçüncü tarafların patent, telif hakkı, ticari hak, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini; (iv) yayınladığınız Sunumların, gizli nitelikte materyaller olmadığını ve gizli bilgiler içermediğini; (v) herhangi bir Sunumu yaratırken, hazırlarken ve yayınlarken; (A) her açıdan, yürürlükteki tüm kanun ve kurallara (herhangi bir sınırlama olmaksızın, buna yukarıdaki 4. Bölümde belirtilen davranış kurallarımız da dahildir) ve yönetmeliklere uyduğunuzu ve uyacağınızı ve (B) bu hususlarda sizi açıkça veya zımnen bağlayacak hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğinizi ve etmeyeceğinizi (herhangi bir sınırlama olmaksızın, buna üçüncü taraflarla yapılan tüm anlaşmalar da dahildir) ve (vi) yayınladığınız Sunumlarda yer alan, kimliği teşhis edilebilir tüm kişilerden, söz konusu Sunumları bu Anlaşmada açıklandığı şekilde kullanmak ve bu Sunumlardan diğer şekillerde faydalanmak amacıyla, söz konusu kişilerin adını ve portresini kullanmak için rızalarını ve/veya izinlerini aldığınızı veya kimliği teşhis edilebilecek kişilerin, reşit olmaması durumunda, söz konusu kişinin ebeveynlerinden veya velisinden, rıza ve/veya izinleri aldığınızı ve söz konusu rıza veya iznin alınması gereken diğer tüm işletmelerden, bu rıza veya izinleri aldığınızı (her durumda, talebimiz üzerine, söz konusu rıza ve/veya izinlerin bir kopyasını bize ileteceğinizi kabul edersiniz) beyan ve taahhüt edersiniz. Kimliği teşhis edilebilir bir şahsın portresini içeren bir Sunum yayınlamanız durumunda, söz konusu Sunuma, kişinin adı veya adresi gibi bu kişiyi tanımlayacak bilgileri dahil etmemenizi şiddetle tavsiye ederiz. 
f. Feragat; Ek Yardım. Yürürlükteki kanunlar altında izin verildiği ölçüde, bize, Bağlı Kuruluşlarımıza ve bizim ve Bağlı Kuruluşların yöneticilerine, çalışanlarına, personelin, temsilcilerine, mümessillerine, lisans sahiplerine ve tedarikçilere karşı, herhangi bir şekilde ileri sürülebilecek, Sunumların, bu Anlaşma altında tanınan haklara uygun olarak kullanımı ile bağlantılı tüm iddialardan vazgeçtiğinizi ve feragat ettiğinizi ve bunlarla bağlantılı herhangi bir süreç başlatmayacağınızı, dava açmayacağınızı, sürdürmeyeceğinizi veya herhangi bir iddia, talep, dava, zarar, maliyet, hasar, yükümlülük, hüküm, uzlaşma veya masraflarla ilgili (herhangi bir kısıtlama olmaksızın buna makul yasal ücretler de dahildir) dava açmayacağınızı kabul edersiniz, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, buna suiistimal iddiaları da dahildir. Ayrıca, yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, işbu anlaşma ile, dünya genelinde yürürlükte olan kanunlar altında, Sunumlarla bağlantılı olarak "telif hakkı" veya "yasal haklar" veya benzer haklara ilişkin sahip olabileceğiniz tüm haklardan feragat edersiniz (ve işbu anlaşma ile, üçüncü taraflardan da, yayınladığınız bu Sunumlarla bağlantılı olarak, söz konusu üçüncü tarafların, söz konusu kanunlar altında sahip olabilecekleri tüm haklardan feragat ettiklerini açıkça belirten yazılı bir feragatname aldığınızı da beyan ve taahhüt edersiniz). Talebimiz üzerine, dilediğimiz zaman (i) bizim ve Bağlı Şirketlerin, bu Anlaşmadan ve bu Anlaşma altında sunduğunuz lisanslardan tam olarak faydalanabilmesi için, makul bir şekilde gerekli gördüğümüz veya talep ettiğimiz tüm işlemleri yerine getirecek veya yerine getirilmesini sağlayacaksınız ve (ii) bu anlaşmanın, elektronik ortamda olmayan, basılı çıktısını hazırlayacaksınız.
g. Kullanım Esnekliği. Bu Anlaşma altında bize tanınan hakları kullanıp kullanmamak tamamen bizim takdirimize bağlıdır ve hiçbir şekilde (i) herhangi bir Sunumu kullanma veya bu Sunumdan başka bir şekilde faydalanma veya (ii) herhangi bir Sunumu, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE veya diğer hizmet veya materyallere dahil etme yükümlülüğümüz yoktur.

6. Talep edilmeden sunulan Girdiler 
Aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile, biz ve Bağlı Şirketlerimiz istenmeden sunulan girdileri veya sunulan fikirler, teklifleri veya önerileri (“talep edilmeden sunulan girdiler”), TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ, ürünlerimiz veya diğer hususlarla bağlantılı olsun olmasın, kabul etmiyoruz, teşvik etmiyoruz veya değerlendirmeye almıyoruz. İşbu anlaşma ile (a) talep edilmeden sunulan girdilerin, gizli nitelikte olmadığını ve TEMA ORGANİK TARIM ve Bağlı Şirketlerinin, talep edilmeden sunulan bu girdilere ilişkin olarak herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmadığını ve (b) talep edilmeden sunulan girdilerin mülkiyetinin, yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, sadece bize ve Bağlı şirketlerimize ait olacağını onaylar ve kabul edersiniz. Ne biz ne de Bağlı Şirketler, talep edilmeden sunulan girdilere ilişkin herhangi bir sorumluluğa sahip değiliz ve biz ve Bağlı Şirketlerimiz, talep edilmeden sunulan girdileri, size veya diğer kişilere herhangi bir ücret ödemeden, herhangi bir amaçla kullanma hakkına sahiptir.

7. Denetleme; Uygunsuz Materyallerin Rapor edilmesi
TEMA ORGANİK TARIM olarak (a) Sunumları, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDE görüntülemeden önce veya sonra gözlemleyebilir, değerlendirebilir ve değiştirebiliriz; (b) Sunumlara ilişkin tüm hakları, gerekli rızaları ve izinleri, yukarıda belirtilen beyanlarınıza uygun şekilde aldığınızı doğrulamak için gerekli çalışmaları yürütebiliriz ve/veya (c) dilediğimiz zaman veya herhangi bir nedenle, Sunumları geri çevirebilir, reddedebilir veya kaldırabiliriz (buna, herhangi bir sınırlamak olmaksızın, tamamen kendi takdirimizle, yukarıdaki beyanlarınıza rağmen, tüm hak, rıza ve izinlerin tarafınızca alınmadığını tespit ettiğimiz durumlar da dahildir) ancak yukarıda belirtilenleri yapmakla yükümlü olmadığımızı da belirtiriz. Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin araştırmalarımızda ve doğrulama sürecimizde bizimle işbirliği yapmayı kabul etmektesiniz. Herhangi bir nedenle ve Gizlilik Beyanımıza uygun olarak, Sunumları ve bu Sunumların aktarılmasına ilişkin koşulları ifşa edebiliriz. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDE yasal olmayan, onur kırıcı, saldırı niteliğinde veya uygun olmayan materyalleri tespit etmeniz halinde (telif haklarını ihlal eden materyaller hariçtir, bunlar aşağıdaki 19. Bölümde özel olarak ele alınacaktır), bize durumu bildiren bir yazıyı  [buraya bir e-mail adresi girmemiz gerekiyor] adresinden gönderebilirsiniz, bu yazı, söz konusu materyallerin tarifini ve bu materyallerin URL'sini veya yerini içermelidir. 

8. Mülkiyet Haklarımız
Biz, Bağlı Şirketler ve/veya bizim ve onların lisans veren tarafları ve tedarikçileri, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN ve TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinden veya aracılığıyla sunulan bilgi ve materyallerin sahibiyiz (herhangi bir kısıtlama olmadan TEMA ORGANİK TARIM'a ait İçerikler de buna dahildir). Bu bilgi ve materyaller, telif hakkı, ticari marka, patent ve/veya diğer tescilli haklar ve kanunlarla korunmaktadır. Önceden tarafımızca açıkça izin verilen durumlar dışında, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN tamamı veya bir kısmını veya TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinden sunulan bilgi veya materyalleri (herhangi bir kısıtlama olmadan TEMA ORGANİK TARIM İçeriği de dahildir) çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, kiralamayacağınızı, ödünç vermeyeceğinizi, satmayacağınızı, dağıtmayacağınızı ve bunları esas alarak türev çalışmalar hazırlamayacağınızı kabul etmektesiniz.  

Biz, Bağlı Şirketler ve/veya bizim veya onların ilgili lisans veren tarafları veya tedarikçileri, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerindeki, herhangi bir kısıtlama olmaksızın"TEMA ORGANİK TARIM" da dahil olmak üzere, tüm ticari marka, ticari isim ve hizmet markalarının sahibiyiz. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinde yer alan, ve bize ve Bağlı Şirketlere ait olmayan tüm ticari markalar ve hizmet markaları ilgili sahiplerinin malıdır. Ticari isimlerimizi, ticari markalarımızı veya hizmet markalarımızı, bize ait olmayan ürün veya hizmetlerle birlikte veya bunlarla karıştırılabilecek şekilde kullanamazsınız. Burada veya TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinde yer alan hiçbir husus, ticari isim, ticari markalar veya hizmet markalarını, bu markaların ait olduğu tarafların önceden yazılı izni olmadan kullanmaya yönelik bir lisans veya hak veriliyormuş gibi yorumlanmamalıdır.
TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ İZİNSİZ KULLANMANIZ DURUMUNDA (HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMADAN TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ SUNMAK İÇİN KULLANILAN YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE), HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMAKSIZIN TELİF HAKKI İHLALİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE MADDİ TAZMİNATLARA VE DİĞER PARA CEZALARINA VE ADLİ CEZALARA ve İŞLEMLERE TABİ TUTULACAĞINIZI UNUTMAYINIZ.

9. Ödüllü Reklam Kampanyaları, yarışmalar ve Benzer Promosyonlar
TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinden gerçekleştirilen her türlü ödüllü reklam kampanyası, yarışma, çekiliş ve diğer promosyonlarda (“Promosyonlar”), bu Anlaşmadan ayrı, özel kurallar geçerli olabilir. Bu Promosyonlara dahil olarak, bu kuralların sizi bağladığını kabul etmiş olursunuz, söz konusu kurallar, burada belirtilmiş olan şart ve koşullardan farklı olabilir. Bir Promosyona ilişkin olarak, bir Promosyonun şart ve koşulları ile TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN şart ve koşulları arasında farklılık olması durumunda, Promosyonun şart ve koşulları geçerli olacaktır.
 
10. TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcilerinin yaptığı Alımlar ve Fiyatlandırma
TEMA ORGANİK TARIM ürün veya hizmetlerini doğrudan TEMA ORGANİK TARIM'dan satın alma imkanınız yoktur, bunları sadece, TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcinizden satın alabilirsiniz. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDEN sunulan ürün veya hizmetleri satın almak istemeniz durumunda, sizden iletişim bilgileriniz ve tercihleriniz gibi bazı kişisel bilgiler talep edilecektir, bunun amacı da sizin adınıza bir müşteri hesabı açmaktır, bu hesapla, bölgenizde, TEMA ORGANİK TARIM ürün veya hizmetlerini satın alabileceğiniz bir TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisi ile ilişkilendirileceksiniz. Ürün listenizin elimize geçtiğine ve TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisine iletildiğine dair size bir eposta gönderebiliriz. Bu eposta, ürün listesinin sipariş olarak kabul edildiği anlamına gelmez çünkü ürün listesinin kabulü tamamen TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisinin takdirine bağlıdır. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinden iletilen bu bilgiler, TEMA ORGANİK TARIM tarafından, bu Anlaşmaya ve Gizlilik Politikasına uygun şekilde ele alınacaktır. Bilgilerinizin teyit edilmesi gerekebilir. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinden belirtilen fiyatlandırma ve ürün veya hizmetlerin bulunurluğu, sadece tahminidir ve TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilciniz tarafından teyit edilmesi gerekir. TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilciniz, önce ürün listenizi kabul edip etmeyeceğini değerlendirir, nihai satış fiyatını ve uygulanacak vergi, sevkiyat giderleri ve diğer ücret veya giderleri belirler. Şüpheye mahal vermemek adına; TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ bir alışveriş sitesi değildir, beğendiğiniz ürünlerin listesini Bağımsız Satış Temsilcisine iletebileceğiniz bir platformdur. Bağımsız Satış Temsilcisinin ürün listesini kabul edip etmemesi tamamen kendi ihtiyarindedir.
11. Hedef Kitle
TEMA ORGANİK TARIM, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kontrol eder ve/veya işletir ve TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ, TEMA ORGANİK TARIM'ı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının dışında başka bir kanun veya yargı alanı ile karşı karşıya getirme amacını taşımaz. Aksi belirtilmedikçe, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinden temin edilen materyaller sadece TEMA ORGANİK TARIM AŞ tarafından sunulan hizmetleri belirtmek ve ürünleri tanıtmak amacıyla sunulmuştur. Yürürlükteki kanunların izin verildiği ölçüde, TEMA ORGANİK TARIM, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN veya TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinden sunulan ürün, hizmetler veya materyallerin, diğer yerlerde, kısmen veya tamamen mevcut olduğuna veya kullanımının uygun olduğuna dair hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz ve işbu belge ile bu tür beyan ve taahhütleri reddeder. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE diğer yerlerden erişmek isteyenler, bu konuda tamamen kendi inisiyatifleri ile hareket edecek ve tüm riskleri üstlenerek, yerel kanunlar, kurallar veya yönetmeliklerin uygulanması durumunda ve uygulanabildiği ölçüde, bu yerel kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uyulmasından sorumlu olacaktır. Dilediğimiz zaman, tamamen kendi takdirimizle, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE, erişimi kısmen veya tamamen kısıtlayabilir ve herhangi bir kişiye (kişilere) ve herhangi bir coğrafi bölgede (coğrafi bölgelerde) veya yargı alanında (yargı alanlarında)  sunup sunmamaya ancak biz karar verebiliriz.

12. Üçüncü Taraf Materyaller
TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ, üçüncü taraf tedarikçilerimizin temin ettiği üçüncü taraf yazılımlar uygulamaları ve hizmetleri ile birlikte çalışabilir veya üçüncü taraf yazılım uygulamalarını ve hizmetlerini (veya bunlara yönlendiren bağlantıları) içerebilir (bu uygulamalar “Üçüncü Taraf Uygulamalar” olarak anılacaktır). Üçüncü Taraf Uygulamalarını kontrol etmediğimiz için, ne bizim ne de Bağlı Şirketlerimizin veya bizim veya Bağlı Şirketlerimizin ilgili yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, mümessillerinin, lisans sahiplerinin veya tedarikçilerinin Üçüncü Taraf Uygulamalardan sorumlu olmadığını kabul edersiniz, buna, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, Üçüncü Taraf Uygulamaların ve bu uygulamaların kullanım performansına, doğruluğuna, bütünlüğüne, kalitesine, yasallığına, faydasına veya güvenliğine ilişkin hususlar veya fikri mülkiyet hakları da dahildir. Üçüncü Taraf Materyalleri denetleme yükümlülüğümüz yoktur, dilediğimiz zaman TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinden Üçüncü Taraf Materyallere (kısmen veya tamamen) erişimi yasaklayabilir veya kısıtlayabiliriz. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinde Üçüncü Taraf Uygulamaların bulunması, bu Üçüncü Taraf Uygulamaları onayladığımız veya bu uygulamaları tedarik eden taraflarla ilişkimiz olduğu anlamına gelmez. Ayrıca, Üçüncü Taraf Uygulamaları kullanımınız, bu Anlaşmada veya Gizlilik Politikamızda yer almayan ek şart ve koşullara da tabi olabilir (örneğin üçüncü taraf uygulamaların veya üçüncü taraf uygulamaların tedarikçileri tarafından sunulan şart ve koşullar). Bu anlaşma, siz ve Üçüncü Taraf Uygulamaların tedarikçisi arasında bir yasal ilişki teşkil etmez ve bu Anlaşmada yer alan hiçbir husus, bizim veya Bağlı Şirketlerimizden herhangi birinin veya bizim veya Bağlı Şirketimizin ilgili yöneticilerinin, çalışanlarının, personelinin, temsilcilerinin, mümessillerinin, lisans sahiplerinin veya tedarikçilerinin Üçüncü Taraf Uygulamalarla ilgili bir beyanı veya taahhüdüymüş gibi kabul edilmeyecektir. 

13. Üçüncü Tarafların İçerikleri
TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN bir parçası olduğu bir sistem veya ağ aracılığıyla, üçüncü tarafların sunduğu belirli dijital iletişimlere ve içeriklere yönlendiren ve bunları aktaran ve bunlara çevrim içi erişilmesini sağlayan belirli fonksiyonları içerebilir (“Üçüncü Tarafların İçerikleri”). TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN bu fonksiyonunu kullanarak, sizi, bu fonksiyonla bağlantılı Üçüncü Tarafların İçeriklerine erişebilmeniz için ve bu içerikleri size aktarabilmemiz için yönlendirdiğimizi kabul ediyorsunuz. Üçüncü Tarafların İçerikleri bizim kontrolümüz altında olmadığı için, bu içeriklerden ve aynı zamanda içeriklerin doğruluğu, bütünlüğü, kalitesi, yasallığı, faydası veya güvenliği veya bunlara ilişkin fikri mülkiyet haklarından da hiçbir şekilde sorumlu olmadığımızı kabul etmiş oluyorsunuz.  Üçüncü Tarafların İçeriklerini denetleme yükümlülüğümüz yoktur, dilediğimiz zaman TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinden Üçüncü Taraf Materyallere (kısmen veya tamamen) erişimi yasaklayabilir veya kısıtlayabiliriz. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinden Üçüncü Tarafların İçeriklerine erişmiş olmanız veya bu içerikleri almış olmanız, söz konusu Üçüncü Tarafların İçeriklerini onayladığımız anlamına gelmez veya bu içeriklerin tedarikçileriyle herhangi bir ilişkimiz varmış gibi yorumlanamaz. Ayrıca, Üçüncü Taraf İçerikleri kullanımınız, bu Anlaşmada veya Gizlilik Politikamızda yer almayan ek şart ve koşullara da tabi olabilir (örneğin üçüncü tarafların içeriklerini tedarik eden tarafların belirlediği şart ve koşullar). Bu Anlaşma, sizinle, bu Üçüncü Tarafların İçeriklerini tedarik eden taraflar arasında meşru bir ilişki doğurmaz ve bu Anlaşmada yer alan hiçbir husus tarafımızca veya Bağlı Şirketlerimizce veya bizim veya Bağlı Şirketlerimizin ilgili yöneticileri, çalışanları, personeli, temsilcileri, mümessilleri, lisans sahipleri veya tedarikçileri tarafından Üçüncü tarafların İçeriklerine ilişkin olarak yapılan bir beyan veya taahhüt olarak kabul edilemez.  

14. Diğer Sitelere olan Bağlantılar veya Diğer Sitelerde yayınlanan Bağlantılar
TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ, diğer web sitelerine veya çevrim içi kaynaklara olan bağlantıları veya bunlardan gelen bilgileri, ticari içerikleri ve veya reklamları yayınlayabilir. Aksi TEMA ORGANİK TARIM tarafından TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDE açıkça belirtilmedikçe, TEMA ORGANİK TARIM, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE bağlanan veya TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDEN bağlantı kurulan bu üçüncü taraf web sitelerini veya kaynaklarını işletenlerle herhangi bir ilişkiye sahip değildir. TEMA ORGANİK TARIM, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinden bağlanılan veya TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE bağlantısı olan üçüncü taraf web sitelerinde veya kaynaklarında bulunan bilgilerin doğruluğu, içeriği veya bulunurluğuna ilişkin her türlü sorumluluğu reddeder. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDEN bağlantı kurulan veya TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE bağlantı sunan üçüncü tarafların web siteleri veya kaynakları yoluyla temin ettiğiniz ürün veya hizmetlerden memnun kalacağınıza dair bir garanti veremeyiz, bunun nedeni, bu üçüncü taraf web siteleri ve kaynaklarının, bağımsız işletmelere ait olması ve bağımsız işletmeler tarafından işletilmesidir. Üçüncü tarafların web siteleri veya kaynakları üzerinden sunulan hiçbir ürün veya hizmeti onaylamıyoruz veya üçüncü taraf web siteleri veya kaynakları üzerinden sunulan bilgilerin doğruluğunu veya güvenilirliğini teyit etmek için herhangi bir adım atmıyoruz ve sizin, üçüncü bir tarafa sunabileceğiniz veya üçüncü bir tarafa, ister söz konusu üçüncü tarafın web sitesi veya kaynağı üzerinden ister diğer yollarla sunmanız istenen bilgilerin güvenliğine ilişkin herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmuyoruz (herhangi bir kısıtlama olmadan kredi kartı ve diğer kişisel bilgiler de buna dahildir). 

ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN WEB SİTELERİ VE KAYNAKLARINI VE BU WEB SİTELERİ VE KAYNAKLARI ARACILIĞIYLA SUNULAN İÇERİK, BİLGİ, VERİ, REKLAM, ÜRÜN, HİZMETLER VEYA DİĞER MATERYALLERİ KULLANIRKEN, TÜM RİSKLERİN SİZE AİT OLDUĞUNU VE BU WEB SİTELERİNİN VE KAYNAKLARINA İLİŞKİN UYGULANAN TÜM KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARINA TABİ OLACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ.
TEMA ORGANİK TARIM, dilediği zaman ve tamamen kendi takdiri ile, teknolojik yollarla veya diğer yollarla, önceden bildiri göndermeden TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE olan bağlantıları engelleme hakkına sahip olacaktır.

15. Feragat
TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ VE TÜM ÜRÜNLER, HİZMETLER, TEMA ORGANİK TARIM BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİSİNİN İÇERİKLERİ, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALAR (12. BÖLÜMDE TANIMLANDIĞI GİBİ), ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İÇERİKLERİ (13. BÖLÜMDE TANIMLANDIĞI GİBİ), TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SUNULAN BİLGİLER VE MATERYALLER “OLDUKLARI GİBİ”, HERHANGİ BİR AÇIK BEYAN VE TAAHHÜT OLMADAN SUNULMUŞLARDIR VE BİZLER VE BAĞLI ŞİRKETLERİMİZ VE BİZİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİMİZİN YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, PERSONELİ, TEMSİLCİLERİ, MÜMESSİLLERİ, LİSANS SAHİPLERİ VE TEDARİKÇİLERİ, HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMAKSIZIN, UNVAN, TİCARETE UYGUNLUK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE HERHANGİ BİR İHLALİN SÖZ KONUSU OLMADIĞINA YÖNELİK TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ YASAL VE ZIMNİ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ, GARANTİLERİ, ŞARTLARI VE KOŞULLARI REDDEDİYORUZ. TEMA ORGANİK TARIM, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN VEYA TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SUNULAN MALLARIN, ÜRÜNLERİN, HİZMETLERİN, TEMA ORGANİK TARIM BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN İÇERİKLERİNİN, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN UYGULAMALARININ, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İÇERİKLERİNİN, BİLGİ VE MATERYALLERİN DOĞRU, GÜVENİLİR, EKSİKSİZ, HATASIZ VEYA BELİRLİ BİR DONANIM VEYA YAZILIMA UYUMLU OLDUĞUNA DAİR HERHANGİ BİR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN VEYA TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SUNULAN ÜRÜNLERİ, HİZMETLERİ, TEMA ORGANİK TARIM BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN TEMSİLİ İÇERİKLERİNİ, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARINI, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İÇERİKLERİNİ, BİLGİ VE MATERYALLERİ KULLANMANIZ VEYA BUNLARA DAYANARAK HAREKET ETMENİZ DURUMUNDA, TÜM RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİN GENEL NİTELİĞİNİ KISITLAMAKSIZIN, TEMA ORGANİK TARIM AŞAĞIDAKİLERE YÖNELİK HERHANGİ BİR BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNMAZ: (A) TEMA ORGANİK TARIM BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN BEYANLARI, EYLEMLERİ VEYA İHMALLERİNE YÖNELİK; (B) TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN, ZAMANINDA SUNULMASI VEYA TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE ERİŞİMİNİN KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRİLMESİ VEYA WEB SİTESİNİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK; (C) KUSURLARIN VEYA HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE YÖNELİK VEYA (D) TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN VEYA TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİN SUNULDUĞU SUNUCU VEYA AĞLARIN, GÜVENLİ OLDUĞUNA VEYA VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERİ TAŞIMADIĞINA YÖNELİK. 
Yürürlükteki kanunlar, belirli zımni garantilere kısıtlama getirilmesine izin vermeyebilir; bu kanunlar sizin için geçerli olduğu ölçüde, yukarıdaki kısıtlamaların veya feragatlerin tamamı veya bir kısmı sizin için uygulanmayabilir, ve bu hususlara ilişkin ek haklara sahip olabilirsiniz.
TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ, bu Anlaşmayı ihlal eden veya anlaşmaya aykırı olan hataları, yanlışlıkları ve materyalleri içerebilir. Ayrıca, üçüncü taraflar, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinde izinsiz değişiklikler yapabilir. Üçüncü tarafların TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinde herhangi bir izne tabi olmadan yaptığı değişiklikleri fark etmeniz durumunda, derhal durumu yazılı olarak bize bildirmelisiniz  [aynı mail adresini buraya da girmeliyiz] ve söz konusu materyalleri ve URL’yi ve TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinde bu materyallerin bulunduğu konumu tarif etmelisiniz.

16. Mesuliyet Sınırlaması
TEMA ORGANİK TARIM, BAĞLI KURULUŞLARI VEYA TEMA ORGANİK TARIM'IN VEYA BAĞLI KURULUŞLARININ İLGİLİ YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, PERSONELİ, TEMSİLCİLERİ, MÜMESSİLLERİ, LİSANS SAHİPLERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ, WEB SİTESİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BU ANLAŞMA İLE BAĞLANTILI DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ, ADLİ PARA CEZASI DOĞURAN, ÖZEL VEYA RİSK SEBEBİYLE OLUŞAN HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR VE AYRICA KAR KAYBINA İLİŞKİN HASARLARDAN, İŞ KAYBI VEYA İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASINDAN, KULLANIM OLANAKLARININ KAYBEDİLMESİNDEN, VERİLERİN KAYBEDİLMESİNDEN, DİĞER MADDİ KAYIPLARDAN, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ KULLANIRKEN TEMİN ETTİĞİNİZ BİLGİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HASARLARDAN (HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMAKSIZIN BUNA, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARI VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İÇERİKLERİNİ KULLANMANIZ VEYA KABUL ETMENİZLE BAĞLANTILI DURUMLAR DA DAHİLDİR) VEYA BU BİLGİLERİN, ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA İZİNSİZ ENGELLENMESİNDEN KAYNAKLANAN HASARLARDAN, TEMA ORGANİK TARIM VEYA SÖZ KONUSU TARAFA, SÖZ KONUSU HASAR VEYA ZARAR OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR TEMA ORGANİK TARIM, SUNUMLARINIZA İZİNSİZ ERİŞİLMESİ VEYA SUNUMLARINIZIN İZİNSİZ DEĞİŞTİRİLMESİNDEN, YAPILAN AKTARIMLARDAN VEYA ALINAN VEYA İLETİLEN VERİLERDEN VEYA GÖNDERİLEN VEYA ALINAN VEYA GÖNDERİLMEYEN VEYA ALINMAYAN HERHANGİ BİR MATERYAL VEYA VERİDEN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEZ. TEMA ORGANİK TARIM, HERHANGİ BİR TEHDİT EDİCİ, ONUR KIRICI, MÜSTEHCEN, SALDIRI NİTELİĞİNDEKİ VEYA YASAL OLMAYAN İÇERİKTEN VEYA BAŞKA BİR TARAFIN EYLEMLERİNDEN (HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMAKSIZIN, TEMA ORGANİK TARIM BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN EYLEMLERİ DE BUNA DAHİLDİR) VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN, DİĞER TARAFLARIN FİKRİ MÜLKİYETİ, GİZLİLİĞİ VEYA DİĞER HAKLARINA YÖNELİK İHLALLERİNDEN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. HİÇBİR DURUMDA, TEMA ORGANİK TARIM'UN SİZE KARŞI, BU ANLAŞMADAN, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDEN VEYA TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN, BU ANLAŞMA İLE BAĞLANTILI OLAN HASARLAR, ZARARLAR VE DAVA HAKLARINA İLİŞKİN TOPLAM MESULİYETİ (İSTER SÖZLEŞME YOLUYLA, İSTER HAKSIZ MUAMELE VEYA DİĞER YOLLARLA ORTAYA ÇIKAN YÜKÜMLÜLÜKLER OLSUN), TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE ERİŞMEK VE SİTEYİ KULLANMAK İÇİN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI (HERHANGİ BİR MİKTAR ÖDEMİŞ OLMANIZ DURUMUNDA) GEÇMEYECEKTİR.  Yürürlükteki kanunlar, belirli hususların kapsam dışı tutulmasına veya belirli hasarlara ilişkin kısıtlama getirilmesine izin vermeyebilir; bu kanunlar sizin için geçerli olduğu ölçüde, yukarıda belirtilen hariç tutulan hususlar veya kısıtlamaların tamamı veya bir kısmı sizin için uygulanmayabilir, ve bu hususlara ilişkin olarak ek haklara sahip olabilirsiniz. Örneğin bazı yargı alanlarında, bir web sitesi tedarikçisi, söz konusu tedarikçinin web sitesinin kullanılmasından veya söz konusu tedarikçinin ihmalinden kaynaklanan kişisel yaralanma veya ölüm durumlarını, kapsam dışı tutamaz veya bunlara ilişkin sorumluluğu sınırlandıramaz. 

17. Tazminat
Yürürlükteki kanunlar altında yasaklanmış olan durumlar hariç olmak üzere, TEMA ORGANİK TARIM, Bağlı Şirketleri ve bunların ilgili yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, lisans veren tarafları ve tedarikçilerini, aşağıdakilerden kaynaklanan veya aşağıdakilerle bağlantılı tüm iddia, suçlama, dava, talep, dava hakkı gerekçeleri ve diğer yasal işlemlerde (“İddialar”) savunacaksınız ve hiçbir şekilde bu durumlardan dolayı söz konusu taraflara bir sorumluluk yüklemeyecek ve bu tarafların zararlarını karşılayacaksınız: (a) TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanmanız veya kullanamamanız veya TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDE yer alan faaliyetleri kullanmanız veya kullanamamanızla ilişkili durumlar; (b) bu anlaşmanın veya TEMA ORGANİK TARIM'un diğer şart, koşul veya politikalarının tarafınızca ihlal edildiği durumlar; (c) TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİ üzerinden sağladığınız Paylaşımlar veya diğer materyaller (herhangi bir kısıtlama olmadan, bu Sunumlar veya diğer materyaller veya bunların kullanılmasının, üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet hakkını, mahremiyetini veya diğer haklarını ihlal ettiği veya hasara uğrattığı durumlar da buna dahildir) veya (e) TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ ziyaret edenlerin, kullanıcıların, müşterilerin veya diğer üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiğiniz durumlar. Yukarıda belirtilen durumlarda, talep üzerine, TEMA ORGANİK TARIM'ın, Bağlı Şirketlerinin ve ilgili yöneticiler, çalışanlar, personel, temsilciler, mümessiller, lisans sahipleri veya tedarikçilerinin, bu iddialar sonucu maruz kaldıkları hasar, zarar, maliyet, hüküm, ücret, ceza ve diğer maliyetleri karşılamayı kabul etmektesiniz (buna yasal ücretler ve mahkeme giderleri de dahildir).  

18. Fesih ve Uygulama
Bu Anlaşma, sonlandırıldığı tarihe kadar yürürlükte kalacaktır. TEMA ORGANİK TARIM'ın, tamamen kendi takdiriyle, bu anlaşma metnine ve anlaşma ruhuna aykırı bir şekilde hareket ettiğinizi ve bu anlaşmayı ihlal ettiğinizi düşünmesi durumunda, (herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yukarıda 4. Bölümde belirtilen davranış kurallarına uyulmaması da dahildir), TEMA ORGANİK TARIM'ın, yürürlükteki kanunlar kapsamındaki haklarını kullanmasına yönelik kısıtlamalara tabi olarak, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE erişimi veya siteyi kullanma hakkınızı askıya alabileceğini, kısıtlayabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul etmektesiniz. Böyle bir fesih durumunda, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanma hakkınız derhal sona erecektir. TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE erişiminizin veya bu siteyi kullanma hakkınızın askıya alınması, kısıtlanması veya sonlandırılmasının, önceden bir bildiri göndermeye gerek olmadan anında geçerlilik kazanacağını, TEMA ORGANİK TARIM'ın size verilen veya sizin kullanmakta olduğunuz bir kullanıcı adı ve/veya şifreyi ve aynı zamanda bununla bağlantılı tüm bilgileri ve dosyaları derhal devre dışı bırakabileceğini ve/veya bu bilgi veya dosyalara erişimi sonsuza kadar engelleyebileceğini kabul edersiniz. TEMA ORGANİK TARIM'ın, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE erişiminizi veya bu web sitesini kullanma hakkınızı veya bu tür bilgi veya dosyalara erişiminizi veya bunları kullanma hakkınızı askıya alması, kısıtlaması veya sonlandırması durumunda, size veya üçüncü bir tarafa karşı herhangi bir yükümlülüğü olmayacağını ve bu şekilde erişim ve kullanım hakkını askıya aldıktan, kısıtladıktan veya sonlandırdıktan sonra, TEMA ORGANİK TARIM'ın söz konusu bilgi veya dosyaları size temin etme yükümlülüğü olmayacağını kabul etmektesiniz. TEMA ORGANİK TARIM, bu anlaşmaya uygun hareket edilmesini sağlamak için gerekli veya uygun olduğunu düşündüğü adımlar atma hakkına sahiptir (buna, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanmanızla ilişkili yasal süreçle bağlantılı iddialar ve/veya üçüncü bir tarafın ileri sürdüğü ve TEMA ORGANİK TARIM web sitesini kullanmanızın yasal olmadığı veya söz konusu üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiğine yönelik iddialar da dahildir). Bu anlaşmanın 1, 5-8 ve 11-22. bölümleri, anlaşma sona erdikten sonra da yürürlükte kalacaktır. 

19. Telif Hakkı İhlaline ilişkin İddialar

Telif hakkı sahibiyseniz veya telif hakkı temsilcisi iseniz ve TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDE yer alan materyallerin telif haklarınızı ihlal ettiğini iddia ediyorsanız, TEMA ORGANİK TARIM'a aşağıdaki bilgileri içeren yazılı bir bildiri gönderebilirsiniz:
 
• ihlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına hareket etme yetkisine sahip kişinin imzası;
• ihlal edildiği iddia edilen telif haklı işin tanımı veya tek bir çevrimiçi sitede birden fazla telif haklı iş tek bir bildiri ile gönderiliyorsa, bu sitede yer alan söz konusu işlerin bir listesi;
• ihlale neden olduğu iddia edilen veya ihlale neden olan faaliyetin konusu olan ve kaldırılacak veya erişime engellenecek materyalin tanımlanması ve TEMA ORGANİK TARIM'ın söz konusu materyalin yerini belirlemesi için gerekli bilgiler (bildirinizin daha hızlı işleme alınabilmesi için, lütfen söz konusu web sayfasına veya verilerine ilişkin URL bağlantısını da belirtin);
• TEMA ORGANİK TARIM'ın sizinle temasa geçebilmesi için gerekli bilgiler, örneğin adres, telefon numarası ve varsa eposta adresi;
• söz konusu materyalin şikayet edilen şekilde kullanımının, telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanunlar altında yasaklandığına dair dürüst görüşünüzü ifade ettiğiniz bir açıklama ve
• Bildirideki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyan cezasına tabi olduğuna ve ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etme yetkiniz olduğuna dair bir beyan.
 
Fikri mülkiyet haklarınızın ihlal edilip edilmediğini belirlemek çoğu zaman zordur ve TEMA ORGANİK TARIM ihlale neden olduğu iddia edilen materyali kaldırmadan önce ek bilgi talep edebilir. TEMA ORGANİK TARIM, ihlale neden olduğu ileri sürülen tarafa, iddiaları yanıtlaması için sizin eposta adresinizi verebilir. TEMA ORGANİK TARIM, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDE yer alan ve Türkiye Cumhuriyetindeki kanunlar kapsamında herhangi bir kişinin telif hakkını ihlal edebilecek olan materyali, söz konusu Bildiri eline geçtikten sonra kaldırma hakkına sahiptir. Bildiriler veya TEMA ORGANİK TARIM AŞ Kızılcaşar mahallesi 23 nisan caddesi no:27 İNCEK GÖLBAŞI / ANKARA adresine gönderilmelidir.

TEMA ORGANİK TARIM'ın fikri mülkiyet hakkının ihlali veya ihlaline yönelik tehditlerin söz konusu olması durumunda, TEMA ORGANİK TARIM'ın maruz kaldığı hasarlar sadece maddi tazminatla karşılanmayacaktır ve diğer yasal veya adil çözümlere ek olarak, TEMA ORGANİK TARIM, söz konusu ihlal veya ihlal tehdidine yönelik olarak ihtiyati tedbir için başvurma hakkına sahip olacaktır ve bunu yaparken, fiili hasarları ispat etmesi ve teminat veya diğer bir güvence vermesi gerekmeyecektir. 

20. İleriye Dönük Beyanlar
TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDE yer alan ve TEMA ORGANİK TARIM'a, bağlı şirketlerine ve/veya yönetimine ilişkin olan ve geçmiş bilgilere dayanmayan beyanlar,  “İleriye Yönelik Beyanlar” olarak kabul edilir. Bu ileriye yönelik beyanlar, yönetimin hazırladığı makul güncel varsayımları ve beklentileri esas alır. Bu ileriye yönelik beyanlar, fiili sonuçların, faaliyet seviyelerinin, TEMA ORGANİK TARIM'ın performansının ve başarılarının, söz konusu ileriye yönelik beyanlarda belirtilen veya ima edilen sonuçlardan önemli bir şekilde farklı olmasına neden olabilecek riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler içerir ve fiili sonuçların, yönetimin beklentilerinden, önemli bir düzeyde farklı olmayacağına ilişkin herhangi bir garanti verilmesi mümkün değildir. İleriye Yönelik Beyanları veya TEMA ORGANİK TARIM Web Sitesinde yer alan diğer beyanları güncelleme, revize etme veya eklemeler yapmaya yönelik hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz.  

21. Geçerli Kanunlar; Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi
Bu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yönetilecektir. Bu Anlaşma ve TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNE erişiminizden veya TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNİ kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar veya iddiaların ANKARA mahkemelerinde çözümleneceğini kabul ediyor ve işbu anlaşma ile söz konusu anlaşmazlık veya iddiaların, çözümlenmesi için bu yargı alanındaki mahkemelere taşınmasına izin veriyorsunuz. 
22. Muhtelif Hususlar
Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü kanuna aykırı, geçersiz kabul edilirse veya herhangi bir nedenden dolayı bu hükmün uygulanması mümkün olmazsa, söz konusu hüküm, Anlaşmanın geri kalan hükümlerinden ayrılacak ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu Anlaşma, siz ve TEMA ORGANİK TARIM arasında bir ortaklık, ortak girişim, işveren-işçi ilişkisi, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ilişkisi yaratmaz. Bu Anlaşma altındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin herhangi bir kısmını veya tamamını, önceden yazılı izin almadan, devredemez, temlik edemez veya alt lisans ile veremezsiniz. Taraflardan herhangi birinin, işbu anlaşma altındaki bir ihlal veya temerrüt durumundan feragat etmesi, daha önceki veya sonraki ihlal veya temerrüt durumlarından feragat edeceği anlamına gelmez. İşbu anlaşmada yer alan başlıklar, altyazılar veya bölüm başlıkları sadece kolaylık amacıyla verilmiş olup, hiçbir şekilde, anlaşmanın herhangi bir bölümünü veya hükmünü tanımlamaz veya açıklamaz. Bu Anlaşma, burada atıfta bulunulan ve buraya dahil edilmiş olan tüm anlaşma ve beyanlarla birlikte, siz ve TEMA ORGANİK TARIM arasında, bu konuyla ilgili olarak imzalanan anlaşmanın tamamını oluşturur ve aksi burada belirtilmedikçe, TEMA ORGANİK TARIM ile sizin aranızda, bu konuya ilişkin olarak, daha önce veya aynı anda yapılmış olan tüm sözlü veya yazılı anlaşma veya uzlaşmaların yerini alır. Size iletilecek bildiriler, TEMA ORGANİK TARIM'ın kararına göre, TEMA ORGANİK TARIM WEB SİTESİNDE yayınlanabilir bir bildiri yayınlayarak (veya bildiri için bir bağlantı adresi vererek) yapılabilir veya eposta yoluyla veya normal posta yoluyla iletilebilir.  Herhangi bir kısıtlama olmadan, bu Anlaşmanın ve elektronik formatta iletilen herhangi bir bildirinin, basılı versiyonunun, orijinal olarak basılı formda üretilen be ve muhafaza edilen diğer iş belgeleri ve kayıtları ile aynı koşullara tabi olacak şekilde, adli veya idari süreçlerde, bu Anlaşma ile ilgili olarak kabul edilebileceğini onaylıyorsunuz.

Kullanıcı Sözleşmesi

TEMA ORGANİK TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. TALİ SATICILIK SÖZLEŞMESİ

Kızılcaşar mahallesi , 23 nisan caddesi, No: 27 INCEK GÖLBAŞI -ANKARA adresinde mukim TEMA ORGANİK TARIM A.Ş. (sözleşmede “Şirket” olarak ifade edilecektir.) ile Satıcı aralarında aşağıdaki hususlarda anlaşarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

1. GENEL ESASLAR

1.1. Satıcı, Şirket’in vekili, acentesi, ticari mümessili veya 4857 sayılı İş Kanunu anlamında çalışanı değildir. Bu nedenlerle Şirket Satıcı’nın haksız fiil, vergi, SSK gibi borç ve mükellefiyetlerinden sorumlu değildir. 1.2. Satıcı, Şirket adına herhangi bir taahhüde girmek ve hukuki işlem yapmak yetkisine sahip değildir. Satıcı yanlış veya yanıltıcı temsilde bulunamaz. 1.3. Satıcı, bu sözleşme ile sahip olduğu hak ve yükümlülükleri kısmen ya da tamamen başkasına devredemez. 1.4. Şirket ile Satıcı arasında bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi, Şirket’in Satıcı’ya ürün satma zorunluluğunu ya da Satıcı’nın mutlaka Şirket’ten ürün alma zorunluluğunu doğurmaz. 1.5. Satıcı’ya verilmiş olan başlangıç paketinin içindeki bütün malzemeler ve içerikleri Etik Kuralları Talimatnamesi, panoramalar ve temsilci mektuplarında yer alan vb tüm dökümanlarda Satıcı’ya iletilen yer alan kurallar ve yükümlülükler sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

2. SATIŞ ESASLARI

2.1. Şirket münhasıran kendisinin belirleyeceği iskontoyu sözleşme süresince Satıcı’ya uygulayacaktır. Şirket belirli zamanlarda bu oranı değiştirme hakkına sahip olacaktır. Satıcı kendisine bazı özel kampanya dönemlerinde uygulanacak farklı iskonto oranlarına dayanarak bazı isteklerde bulunma hakkına sahip değildir. 2.2. Satıcı, siparişleri sadece kendi kullanımı ve nihai tüketici olan müşterilerine satmak üzere alır. Bu nedenle, tekrar satılmak üzere ticari işletmelere satış yapması sözleşmeye aykırılık teşkil eder.

3.ÖDEMELER

3.1. Satıcı, Şirket’e olan borcunu, Şirket’in kendisine kestiği faturada belirtilen vadede ve şekilde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcı, Şirket’e olan borçlarını öngörülen vadede ödemeye titizlik göstermekle beraber, Şirket doğacak gecikmelerden kaynaklanan vade farklarından (vade farkı faturada belirtilen oranda olacaktır) ve diğer harcamalardan sorumlu değildir. Bu kalemlerin ödenmesi de Satıcı’nın yükümlülüğüdür. 3.2. Satıcı, daha önce kabul edilen siparişlere ait ödemeyi gerçekleştirmediği taktirde Şirket’in bir sonraki siparişi kabul etme ve sevk etme zorunluluğu yoktur. 3.3. Şirket, Satıcı’nın olan ya da olabilecek borçlarına karşılık teminat isteme hakkına sahiptir. Satıcı da istenen teminatı vermekle yükümlüdür.

4. SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, gerek Şirket ile ilgili bilgileri, gerekse satış konularında kendisine verilecek bilgileri üçüncü kişilere açıklayamaz. 4.2. Satıcı’nın Şirket’ten aldığı ürünlerin satılmasından elde ettiği gelirle ilgili vergi ve diğer yasal yükümlülükler tamamen kendisine ait olup, bu konuda Şirket’ten hiçbir talebi olamaz. 4.3. Satıcı’nın tüketici ile yazılı bir sözleşme yapması (sipariş defteri) ve akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermesi yasal bir yükümlülük olup, Satıcı’nın bu yükümlülüğünü yerine getirmesi zorunludur. 4.4 Satıcı, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan panoramalar ve temsilci mektuplarında vb tüm dökümanlarda kendisine iletilen yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve bu dökümanlarda kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder.

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Şirket veya Satıcı, hiçbir şarta bağlı olmadan sözleşmeyi diledikleri zaman tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptirler. Her iki taraf da fesih nedeni bildirmek zorunda değildir. Sözleşme iki taraftan birince belirtilen şekilde feshedilmedikçe yürürlükte olacaktır. Ancak fesih tarihinde bir tarafın diğer tarafa bir borcu bulunmakta ise, borçlu borcunu bir vade öngörülmüş olsa dahi fesih tarihi itibariyle kapatmak zorundadır. Şirket’in ağır ihmal ve kusuru halleri hariç olmak üzere Satıcı sözleşmenin feshinden dolayı Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edemez.

6. TEBLİGAT

Sözleşmenin başlangıç kısmında yazılı adresler tarafların kanuni ikametgahı olup, adres değişikliği yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Şirket tarafından Satıcı’nın sözleşmedeki adresine yapılan bildirim kendisine ulaşmasa da tebliğ edilmiş sayılacaktır.

7. YETKİ ŞARTI VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Gerek bu sözleşmeden çıkacak ihtilafların hallinde, gerekse sözleşmenin tarafları arasında çıkacak diğer uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Şirket defter ve kayıtları HUMK 287. maddesi gereğince tek delil olarak kabul edilmiştir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRULUĞU VE İŞLENMESİ

İşbu sözleşme kapsamında Satıcı tarafından Şirket’e verilen nüfus bilgileri, adres ve telefon bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kişisel bilgi/veri işbu sözleşmenin ifası amacıyla Satıcı işlerini daha iyi anlayabilmek ve onlara destek olmak, özel fırsatlar ve promosyonlar sunmak, tüm ürünlerimiz ve iş fırsatlarımız hakkında Satıcı’yı bilgilendirmek için Şirket kayıtlarında saklanmakta, tasnif edilmekte, iş amaçlı raporlarda kullanılmaktadır. Satıcı işbu sözleşmeyi imza ile bahsi geçen verilen saklanmasına, tasnif edilmesine ve iş amaçlı raporların hazırlanması için kullanılmasına, bu verilerin gerektiğinde Şirketi’in kendisi, bağlı kuruluşları ve 3. Taraf hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılmasına peşinen muvafakat etmiştir. Satıcı, kişisel bilgilerinde değişiklik yapmak isterse destek@temaorganiktarim.com adresine mail ile gerekli gördüğü işlemi bildirecektir. Satıcı ön sayfada yer alan kendisine ait tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu sözleşme Satıcı’nın www.temaorganiktarim.com, www.tematarim.com web sitesinden kayıt formu doldurarak“ Tali Satıcılık Sözleşmesi’ni okuduğumu ve onayladığımı kabul ediyorum .”kutucuğunu işaretlediği anda yürürlüğe girmiştir. Taraflardan biri feshedinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Gizlilik Politikası

TEMA ORGANİK TARIM GİZLİLİK BEYANI

KAPSAM

TEMA ORGANİK TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. ("TEMA ORGANİK TARIM"), kişisel bilgileri nasıl topladığı, kullandığı ve ifşa ettiği konusunda bilgilendirme amacıyla bu Gizlilik Beyanını oluşturmuştur.

Bu Gizlilik Beyanı, bu web sitesi yoluyla veya herhangi bir mobil site, uygulama, TEMA ORGANİK TARIM Sosyal Paylaşım Aracı (Widget) veya bu Gizlilik Beyanına bağlı olan diğer interaktif özellikler ("Site") aracılığıyla toplanan bilgiler için geçerlidir. Bu Gizlilik Beyanı aşağıda belirtilen durum hariç, TEMA ORGANİK TARIM tarafından çevrimdışı toplanan bilgiler gibi başka herhangi bir şekilde toplanan bilgiler için geçerli değildir.

TEMA ORGANİK TARIM, Bağımsız Satış Temsilcilerine ürünlerini satma hakkını vermektedir. Bağımsız Satış Temsilcileri, TEMA ORGANİK TARIM tarafından istihdam edilmemektedir.

Dolayısıyla, TEMA ORGANİK TARIM, pazarlama amaçlarına yönelik olması dahil olmak üzere, Kişisel Bilgilerin Bağımsız Satış Temsilcileri tarafından toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesini kontrol etmemekle birlikte bu hususlarda sorumlu veya yükümlü değildir. Bir Bağımsız Satış Temsilcisine bu Site vasıtasıyla bilgi sağlandığı takdirde, TEMA ORGANİK TARIM'ın bu bilgilere erişimi olacaktır ve söz konusu bilgileri bu Gizlilik Beyanına uygun olarak kullanacaktır. TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcileri, müşterilerini ilgilendiren bilgileri TEMA ORGANİK TARIM'a sunabilir; bu durumda TEMA ORGANİK TARIM, bilgiler kendisine ulaştığı anda söz konusu bilgileri bu Beyana uygun olarak saklayacaktır.

Bağımsız Satış Temsilcisi olmak için başvuruyorsanız veya Bağımsız Satış Temsilcisiyseniz, sizin için geçerli olan ek gizlilik uygulamalarına ilişkin önemli bilgileri görmek için lütfen bu Gizlilik Beyanı'nın genel olarak uygulanabilir hükümlerine ek olarak, bu Gizlilik Beyanı'nın altında bulunan Bağımsız Satış Temsilcisi bölümünü okuyunuz

KİŞİSEL BİLGİLER

Kişisel Bilgilerin Toplanması

"Kişisel Bilgiler", isim, posta adresi (fatura ve sevkiyat adresi dahil), telefon numarası, e-posta adresi, kredi kartı numarası ve kullanıcı adı gibi bilgilerdir. (Bağımsız Satış Temsilcisi olunduğunda, ürün satın alındığında, öneri, program ve interaktif uygulamalara katılındığında veya TEMA ORGANİK TARIM'un internet sitesi üzerinden irtibata geçildiğinde, TEMA ORGANİK TARIM'a doğrudan bilgi vermek istendiğinde Kişisel Bilgiler talep edilir.)

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Kişisel Bilgiler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabilir;

 • Sorulara yanıt verebilmek, istekleri işleme alabilmek ve yerine getirebilmek için,
 • Temsilci işlemleri hakkında bilgi göndermek için,
 • Ürünler, hizmetler, programlar ve tekliflerle ilgili bilgileri e-posta, SMS, telefon veya posta ile bildirmek için,
 • TEMA ORGANİK TARIM Temsilciniz TEMA ORGANİK TARIM ürünlerini satmaya devam etmiyorsa yeni bir TEMA ORGANİK TARIM Temsilcisi önererek bir Bağımsız Satış Temsilcisi bulmanıza yardım etmek ve bir Bağımsız Satış Temsilcisi'nin faaliyetlerini kolaylaştırmak için,
 • TEMA ORGANİK TARIM tarafından veri analizi, denetimler, yeni ürün geliştirme, internet sitesini zenginleştirme, hizmetleri iyileştirme, kullanım eğilimlerini belirleme ve promosyon kampanyalarının etkinliğini tespit etme gibi dahili ticari amaçlar için,
 • Çekilişlere, yarışmalara ve benzer promosyonlara katılmak ve bu aktiviteleri yönetmeyi sağlamak için (bu aktivitelerin bazılarının, TEMA ORGANİK TARIM'un Kişisel Bilgileri nasıl kullandığı ve ifşa ettiğine dair ek bilgiler içeren ek kuralları vardır, bu yüzden bu kuralları dikkatlice okumanızı öneriyoruz.
 • Siparişlerin alınarak, ürün veya hizmet sağlamak için (örneğin, ödemeleri işleme almak, siparişin gönderilmesini sağlamak, sipariş hakkında irtibata geçmek ve ilgili müşteri hizmetini sunmak için),

Kişisel Bilgilerin Paylaşılması

Kişisel Bilgiler, aşağıdaki şahıslarla paylaşılabilir;

 • TEMA ORGANİK TARIM'un bağlı ortaklıklarının bir parçası olan fakat doğrudan pazarlama amacı gütmeyen şirketlerle. TEMA ORGANİK TARIM A.Ş., tek veri kontrolörüdür ve ortak kullanılan Kişisel Bilgilerden sorumlu taraftır.
 • TEMA ORGANİK TARIM'a internet sitesi barındırma, veri analizi, ödemelerin işleme alınması, siparişin yerine getirilmesi, alt yapı temini, bilgi teknolojisi hizmetleri, Müşteri Hizmetleri, e-posta gönderim hizmetleri, kredi kartının işleme alınması, denetim, eğitim ve diğer benzer hizmetler gibi hizmet veren üçüncü şahıs servis sağlayıcılarıyla. (Bu hizmetleri TEMA ORGANİK TARIM'a veya TEMA ORGANİK TARIM adına sağlama amacıyla, Kişisel Bilgileriniz bu üçüncü şahıslara sunulacaktır veya bu üçüncü şahısların Kişisel Bilgilerinize erişimi olacaktır),
 • Sizinle iletişime geçmeleri, siparişlerinizi yerine getirmeleri veya size hizmet sunmaları için gerekli ölçüde Bağımsız Satış Temsilcileriyle,
 • TEMA ORGANİK TARIM'un işi, varlıkları veya sermayesinin tamamının ya da bir kısmının yeniden yapılanması, birleşmesi, satışı, ortak girişim haline gelmesi, temlik edilmesi, devredilmesi veya başka türlü elden çıkarılması halinde (iflas veya benzeri bir süreç ile ilgili olması dahil) üçüncü bir şahısla ve; (a) İkamet ettiğiniz ülke dışındaki yasalar dahil geçerli yasa kapsamında, (b) yasal sürece uymak için, (c) ikamet ettiğiniz ülke dışındaki kamu ve hükümet makamları dahil kamu ve hükümet makamlarından gelen talepleri yanıtlamak için, (d) şart ve koşulları uygulamak için, (e) çalışmalar ve TEMA ORGANİK TARIM'un bağlı ortaklıklarının herhangi birinin çalışmalarını korumak için, (f) TEMA ORGANİK TARIM ve/veya yan kuruluşların, sizin veya başkalarının haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için ve (g) TEMA ORGANİK TARIM'un mevcut kanun yollarını yürütmek veya uğrayabileceği zararları sınırlandırmak için gerekli olan veya uygun görülen durumlarda.

KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLER

Kişisel Olmayan Bilgilerin Toplanması

"Kişisel Olmayan Bilgiler" aşağıdakiler gibi, özel kimliğinizi ifşa etmeyen bilgilerdir;

 • Tarayıcı bilgileri
 • Çerezler (cookies), piksel etiketleri (pixel tags) ve diğer teknolojiler aracılığıyla toplanan bilgiler
 • Demografik bilgiler ve tarafınızdan veya TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcileri tarafından sağlanan diğer bilgiler
 • Gruplanmış bilgiler

TEMA ORGANİK TARIM ve üçüncü şahıs servis sağlayıcıları Kişisel Olmayan Bilgileri çeşitli şekillerde toplayabilirler. Örneğin TEMA ORGANİK TARIM,

 • Bilgisayar türünüz (Windows veya Macintosh), ekran çözünürlüğünüz, işletim sistemi versiyonunuz ve internet tarayıcınızın türü ve versiyonu gibi bilgileri toplamaktadır.
 • TEMA ORGANİK TARIM'a kendi isteğiniz ile sağladığınız, bölgeniz, eğitiminiz, mesleğiniz, yaşınız, cinsiyetiniz gibi demografik bilgiler ile hobileriniz ve özel ilgileriniz gibi diğer bilgiler toplanmaktadır. Kişisel Bilgilerle birleştirilmediği sürece bu bilgi, sizi veya bir başkasını kişisel olarak tanımlamamaktadır.

Gruplanmış Bilgiler:

TEMA ORGANİK TARIM "Gruplanmış Bilgiler"i sizi veya bir başkasını kişisel olarak tanımlamayacak şekilde, belirli bir bölgede yaşayan müşterilerin oranını hesaplamak için kullanarak kümeleyebilir ve bazı durumlarda, Kişisel Olmayan Bilgileri Kişisel Bilgilerle birleştirebilir (adınızı coğrafi bölgeniz ile birleştirmek gibi). Kişisel Olmayan Bilgilerin Kişisel Bilgiler ile birleştirilmesi durumunda, birleştirilen bilgiler, TEMA ORGANİK TARIM tarafından Kişisel Bilgi olarak kabul edilecektir.

Kişisel Olmayan Bilgilerin Kullanılması ve Paylaşılması

TEMA ORGANİK TARIM "Kişisel Olmayan Bilgiler"i sizi kişisel olarak tanımlamadığı için, herhangi bir amaç için toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir.

ÇEREZLER (COOKIES) VE DİĞER TEKNOLOJİLER

Çerezler (cookies):

TEMA ORGANİK TARIM ve üçüncü şahıs servis sağlayıcıları Sitedeki "çerezleri" kullanabilir. Çerezler, bir internet sunucusunun, kayıtların saklanması amacıyla ve başka amaçlar doğrultusunda bir bilgisayara veri aktarmasına izin verir. Çerezler ve diğer teknolojiler, kişiye özel bilgiler ile daha iyi hizmet sunmak ve Sitede devam eden erişimi ve Site kullanımını kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Ayrıca, diğer servis sağlayıcılarının da TEMA ORGANİK TARIM internet sitesi üzerindeki çerezleri kullanmalarına izin verilebilmektedir. Bilgilerinizin çerezler vasıtasıyla toplanmasını istemiyorsanız, çoğu tarayıcıda çerezlerin kullanımını engellemenize izin veren basit bir prosedür mevcuttur. Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için, TEMA ORGANİK TARIM'la ilişkisi olmayan aşağıdaki siteyi ziyaret ediniz: http://www.allaboutcookies.org/

Yerel Saklama Nesneleri: TEMA ORGANİK TARIM ve diğer servis sağlayıcıları, sizi tanımak ve alışveriş sepetinizdekileri hatırlamak dahil, belirli durumlarda Flash Yerel Saklama Nesneleri'ni ("Flash LSO") kullanabilir. Flash LSO, saklanan veri miktarı ve türünden dolayı tarayıcı çerezlerinden farklıdır. Ayrıca, genellikle, Flash LSO kabul edilmesini tarayıcınızdan kontrol edemez, silemez veya devre dışı bırakamazsınız. Flash LSO hakkında ve nasıl kontrol edeceğinize dair ayrıntılı bilgi için Flash Player'ın destek Sayfasına tıklayınız ve Global Storage Settings Panel'i (Global Saklama Ayarları Paneli) seçip talimatları uygulayınız. Bilgisayarınızda kayıtlı Flash LSO'ları şimdi görmek için Website Storage Settings Panel'e (Web Sitesi Saklama Ayarları Paneli) gidiniz, incelemek ve eğer isterseniz herhangi birini silmek için talimatları izleyiniz.

Piksel Etiketleri ve Diğer Teknolojiler: Web işaretçileri (Clear GIF), işlevsel olarak çerezlere benzeyen, kendisine özel tanımlayıcı bulunan çok küçük grafiklerdir. Bununla birlikte, bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan çerezlerin aksine, web işaretçileri (Clear GIF) web sitesi sayfasına görülmeyecek şekilde eklenmektedir. Diğerlerinin arasında Site ziyaretçileri takip etmek, Site kullanımı ve yanıt hızı hakkında istatistikler tutmak için Siteyle bağlantılı olarak web işaretçilerini (clear GIF, web beacon, web bug veya pixel tag olarak da bilinmektedir) kullanılabilir. Ayrıca TEMA ORGANİK TARIM ve diğer servis sağlayıcıları, web işaretçilerini e-posta yanıt hızını takip etmek, pazarlama kampanyalarının başarısını ölçmek ve e-postaların ne zaman görüntülendiğini veya yönlendirildiğini belirlemek amacıyla HTML biçimli e-posta iletilerinde de kullanabilir.

Site Analitikleri: TEMA ORGANİK TARIM, ziyaretçilerin Siteyi nasıl kullandıklarını takip etmeye ve anlamaya yardım edecek internet sitesi analizlerini yürütmek amacıyla bu bölümde açıklanan teknolojileri kullanan diğer servis sağlayıcılar ile çalışabilir. Örneğin, internet sitesinin performansını ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye yardımcı olması amacıyla web analitikleri servis sağlayıcısı olan Omniture'u kullanmaktadır. Omniture Teknolojisi'ne ve "ayrılma" aracına ilişkin gizlilik politikasını incelemek ve daha fazla bilgi için Omniture'un gizlilik merkezini ziyaret ediniz. http://www.omniture.com/en/privacy/2o7#optout

TEMA ORGANİK TARIM Sosyal Paylaşım Araçları (Widget), Uygulamalar ve Benzer Teknolojiler:

TEMA ORGANİK TARIM tarafından sunulan teknolojiyi kullanmanız durumunda, herhangi bir Kişisel Bilgi veya bu teknoloji ile ulaşılabilir hale getirdiğiniz diğer bilgiler, uygulanabilir teknolojiyi sunduğunuz sosyal medya ve diğer internet siteleri ve platformlar aracılığıyla kamuya açık hale gelebilir. Ayrıca, bazı teknolojilerin, diğer bölgelerde virüs yoluyla dağıtılabilme özelliği olabilir (örneğin, bir tanıdığınız ya da müşteriniz, sizin bilgilerinizi içeren widget'i kendi bloğunda yayınlayabilir). TEMA ORGANİK TARIM, kamuya açık hale getirilen Kişisel Bilgilerin ve/veya diğer bilgilerin toplanması, kullanılması veya ifşa edilmesinden sorumlu değildir.

IP ADRESLERİ

IP Adresleri Nasıl Toplanır?

"IP Adresi", kullanmakta olduğunuz bilgisayara İnternet Servis Sağlayıcınız (ISP) tarafından otomatik olarak atanan bir numaradır. Bir kullanıcı Siteyi ziyaret ettiği her zaman, ziyaret saati ve ziyaret edilen sayfa/sayfalar ile IP Adresi belirlenebilir ve sunucu kayıt dosyalarına otomatik olarak kaydedilebilir. IP Adreslerinin toplanması, İnternet üzerinde standart bir uygulamadır ve birçok internet sitesi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

IP Adresleri Nasıl Kullanılır?

Site kullanım düzeylerini hesaplama, sunucu sorunlarını gidermeye yardımcı olma, dolandırıcılığı tespit etme ve Siteyi yönetme gibi gerekçelerle IP Adreslerini kullanabilir. Gerektiğinde IP adresiniz ilgili yasalar çerçevesinde yetkili kurumlarla paylaşılabilir. Geçerli yasalar uyarınca aksi gerekmedikçe, IP Adresleri, sunucu kayıt dosyaları ve ilgili bilgilerin Kişisel Olmayan Bilgiler olarak kabul edildiği unutulmamalıdır.

SOSYAL AĞ VE İNTERAKTİF ARAÇLAR

TEMA ORGANİK TARIM İnternet Sitesindeki belirli özellikler, size TEMA ORGANİK TARIM ve diğer kişilerle karşılıklı ilişki içinde olma fırsatı sunmaktadır. Bunlar, blogları, mesaj panolarını, mesajlaşma özelliğini, sohbet özelliğini ve topluluk profili oluşturmayı içermektedir. Bu özellikleri kullandığınızda, adınız, yeriniz ve e-posta adresiniz dahil sunduğunuz herhangi bir bilginin başkalarınca görülecek şekilde paylaşılabileceğinin bilincinde olmalısınız. Bu interaktif özellikler vasıtasıyla sunmayı seçtiğiniz herhangi bir bilgiden TEMA ORGANİK TARIM sorumlu değildir ve herhangi bir Kişisel Bilgiyi (sağlık veya kredi kartı bilgileri gibi) bu özellikler aracılığıyla paylaşmamanızı önermektedir. Bu özelliklerin kullanılması durumunda, Kişisel Bilgileriniz Siteyi kullanmayı bıraktığınızda bile Site üzerinde kalabilir.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İNTERNET SİTELERİ

TEMA ORGANİK TARIM İnternet Sitesi diğer servis sağlayıcıların yönettiği internet siteleri ile bağlantı kurabilir. TEMA ORGANİK TARIM, bağlantı kurulan veya Siteye entegre edilen, diğer servis sağlayıcıların yönettiği internet sitelerinin gizlilik uygulamalarından veya diğer internet reklamcılığı şirketlerinin gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Siteye bir bağlantının dahil edilmesi, bağlantı kurulan sitenin TEMA ORGANİK TARIM tarafından yürütüldüğü anlamına gelmemektedir. TEMA ORGANİK TARIM'un Bağımsız Satış Temsilcileri, kendi internet sitelerinden ve bu internet siteleri üzerinden toplanan bilgilerden münferiden sorumludur. Bir Bağımsız Satış Temsilcisi, sizden bilgi almak amacıyla TEMA ORGANİK TARIM Sitesini kullanırsa, TEMA ORGANİK TARIM, bu bilgilere erişebilir ve söz konusu bilgileri bu Gizlilik Beyanına uygun olarak kullanabilir.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS REKLAMCILAR

TEMA ORGANİK TARIM, Siteyi ziyaret ettiğinizde reklam yapmak amacıyla diğer reklamcılık şirketlerini kullanabilir. Bu şirketler, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetlere yönelik reklam sunmak amacıyla Siteyi ziyaretinizle ilgili bilgileri kullanabilir. Bu sitede reklamların verilmesi sırasında bu şirketler tarayıcınıza özel çerez (cookie) yerleştirebilir veya tanıtabilir. Bu uygulama hakkında ve söz konusu bilgilerin bu şirketlerce kullanılmasına izin vermeme konusunda bilgi almak için http://networkadvertising.org/optout_nonppii.aspadresini ziyaret ediniz.

GÜVENLİK

TEMA ORGANİK TARIM, Kişisel Bilgilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla makul organizasyonel, teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bilinen tüm önlemler alınmış olsa dahi, internet üzerinden yapılan veri iletiminin veya veri saklama sistemlerinin %100 güvenli olduğu garanti edilemez. TEMA ORGANİK TARIM ile olan ilişkinizin artık güvenli olmadığına dair bir şüpheniz varsa, Sitede yer alan "İnfo@temaorganiktarim.com" bölümünü kullanarak derhal TEMA ORGANİK TARIM ile irtibata geçip konuyu bildiriniz.

TERCİH

TEMA ORGANİK TARIM'ın pazarlama ve/veya tanıtım tekliflerini içeren e-posta almak istemiyorsanız, Sitede yer alan " İnfo@temaorganiktarim.com " bölümünü kullanarak talebinizi TEMA ORGANİK TARIM'a iletebilirsiniz.

ERİŞİM

TEMA ORGANİK TARIM'a önceden sunulmuş olan Kişisel Bilgilerinizi gözden geçirmek, düzeltmek veya silmek için ya da bunun Site üzerinden nasıl yapılabileceğine dair bilgi almak için Sitede yer alan " İnfo@temaorganiktarim.com " bölümünü kullanarak TEMA ORGANİK TARIM ile irtibata geçebilirsiniz.

SAKLAMA

Kişisel bilgileriniz, yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya izin verilmedikçe, bu Gizlilik Beyanında belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli süre boyunca saklanacaktır.

SİTENİN ÇOCUKLAR TARAFINDAN KULLANILMASI

Bağımsız Satış Temsilcisi olma yaşı 18'dir. TEMA ORGANİK TARIM İnternet Sitesi, on sekiz (18) yaş altındaki kişilere yönelik değildir, dolayısıyla bu kişiler Siteye Kişisel Bilgilerini vermemelidir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN AKTARILMASI

TEMA ORGANİK TARIM'da Kişisel Bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik merkezi veri depolama sistemleri kullanılmaktadır. Bu nedenle Kişisel Bilgileriniz, TEMA ORGANİK TARIM'ın faaliyette olduğu herhangi bir ülkede saklanabilir ve işleme alınabilir. TEMA ORGANİK TARIM İnternet Sitesini ziyaret etmeniz ve Kişisel Bilgilerinizi sunmanız, bu bilgilerin, ikamet ettiğiniz ülkenin dışındaki başka bir ülkeye (sizin ülkenizdekinden farklı veri koruma kuralları sunabilecek olan başka bir ülkeye) aktarılmasına izin verdiğiniz anlamına gelmektedir.

BU GİZLİLİK BEYANINA YÖNELİK GÜNCELLEMELER

TEMA ORGANİK TARIM gerektiğinde bu Gizlilik Beyanında değişiklik yapabilir. Bu Gizlilik Beyanı'nın en son güncellendiği tarihi görmek için bu sayfanın en üstünde bulunan "SON GÜNCELLEME" açıklamasına bakınız. Bu Gizlilik Beyanında yapılan değişiklikler, gözden geçirilmiş Gizlilik Beyanının Sitede yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Bu değişikliklerin ardından TEMA ORGANİK TARIM'la ilişki kurmanız, revize edilmiş Gizlilik Beyanını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

İLETİŞİM

Bu Gizlilik Beyanı hakkında herhangi bir sorunuz olursa lütfen " İnfo@temaorganiktarim.com " bölümünden iletişime geçiniz. E-posta ile yapılan görüşmeler her zaman güvenli olmadığı için gönderdiğiniz e-postalarda hassas bilgilere yer vermeyiniz.

BAĞIMSIZ SATIŞ TEMSİLCİLERİ

Aşağıdaki hükümler, sadece TEMA ORGANİK TARIM'ın Bağımsız Satış Temsilcileri için geçerlidir:

Bu Gizlilik Politikası, TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcilerinin TEMA ORGANİK TARIM tarafından çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak toplanan Kişisel Bilgilerinin gizlilik ve güvenliği için geçerlidir. Bu bilgiler, yukarıda açıklandığı şekilde TEMA ORGANİK TARIM müşterilerinden gelen herhangi bir Kişisel Bilgiye ek olarak da toplanabilir.

TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisi olmak istemeniz durumunda, TEMA ORGANİK TARIM uygunluğunuzu belirlemek amacıyla gerekli bilgileri içeren Kişisel Bilgilerinizi alabilir ve kullanabilir.

TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisi olarak atanabilmeniz için, TEMA ORGANİK TARIM ile ayrı bir sözleşme ("TEMA ORGANİK TARIM A.Ş. Tali Satıcılık Sözleşmesi") imzalamanız gerekmektedir. Sözleşme imzaladıysanız, bu Gizlilik Beyanına ve imzaladığınız sözleşmeye uygun olarak Kişisel Bilgileriniz TEMA ORGANİK TARIM tarafından toplanabilir, kullanılabilir ve paylaşılabilir. Bu Gizlilik Beyanı ve TEMA ORGANİK TARIM A.Ş. Tali Satıcılık Sözleşmesi arasında bir uyuşmazlık olması halinde TEMA ORGANİK TARIM A.Ş. Tali Satıcılık Sözleşmesi'nin şartları geçerli olacaktır.

TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisi olmanız durumunda, Kişisel Bilgileriniz aşağıdaki şahıslarla paylaşılabilir;

 • Bölge Satış Müdürleri, Bölge Satış ve Eğitim Şefleri, Bölge Satış Sorumluları veya TEMA ORGANİK TARIM'ın bağımsız yüklenicileri olabilecek eşdeğer kişilerle,
 • TEMA ORGANİK TARIM Temsilcileriyle,
 • Bir TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcisi'nin yardımını isteyen mevcut ve potansiyel müşterilerle,
 • Vergi ve kayıt tutma yükümlülükleri gibi yasal gereklilikler uyarınca.

TEMA ORGANİK TARIM ve diğer servis sağlayıcılarının, TEMA ORGANİK TARIM İnternet Sitesini kullanmanıza ilişkin olarak toplayabileceği Kişisel Olmayan Bilgiler (yukarıda açıklandığı üzere) Temsilci hesap numarası ile birleştirilebilir. TEMA ORGANİK TARIM, iş modelini değerlendirmek ve geliştirmek için ve diğer dahili analitik amaçlar doğrultusunda, Sitenin TEMA ORGANİK TARIM Bağımsız Satış Temsilcileri tarafından kullanılmasının analiz edilmesi gibi gerekçelerle bu birleştirilmiş bilgileri kullanabilir.